Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Délky konzoly v rozsahu 75–295 mm
  • Možnost upevnění kotev i šroubů stejným typem konzol
  • Průměr otvoru 11 mm pro použití s kotvami do betonu a zdiva
  • 6,5mm otvor pro šrouby do ocele a do dřeva
Použití
  • Konzola s profilem ve tvaru U jako hlavní součást nosného systému S2S, montáž větraných fasád nezávisle na stavu stěn mezi stropními deskami
  • Vhodné pro všechny typy fasádních obkladů
  • Umožňuje přesnou montáž a vyrovnání profilů S2S
  • Protáhlé otvory umožňují rozšíření profilů S2S

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora