Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Rychlé a efektivní návrhy spřažené konstrukce pomocí spřahovacích kotev upevněných pomocí přímé montáže (vsazení)
  • Transparentní výpočtová zpráva s návrhem rozmístění spřahovacích prvků
  • Velké množství nastavitelných parametrů umožňující prakticky jakékoliv konstrukce
  • Webová aplikace – bez potřeby instalace
Použití
  • Analýza plasticity kompozitního nosníku podle Eurocode 4 a národních příloh
  • Návrhy pro pevné desky nebo desky z profilového plechu v jednoduše podepřené konfiguraci
  • Vhodné pro návrh nové budovy nebo při renovacích stávajících budov
  • Plné i částečné spřažení pro optimální využití materiálů

Technické údaje

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Nákup i servis strojů zvládnete pohodlně online! Zobrazit aktuální informace