Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Benefity

Rychlejší a efektivnější navrhování kotvení a spojování výztuží – pro konkrétní použití jsou vybírány nejnovější kodexy a produkty, díky čemuž ušetříte hodiny hledání. Díky možnosti přímého importu z jiného softwaru pro strukturální analýzu, například ETABS, SAP2000, RISA, Robot nebo STAAD.Pro, se též můžete vyhnout pomalým úkonům, jež často do procesu vnášejí chyby, například manuálnímu přenosu zatížení

Návrhy upevňování ocel-beton, včetně kotev pro nosné patní desky, zábradlí nebo jiné prvky upevňované do betonu a zdiva (upevňování zábradlí pouze ve verzi PROFIS Engineering Suite Premium)

Software pro komplexní návrh stavebních upevnění – k analýze kompletního návrhu kotvení a patních desek slouží v softwaru PROFIS Engineering Suite metodika finitních prvků na bázi komponent, následně můžete generovat přizpůsobitelné výpočtové zprávy

Analýza kotvení nosných patních desek, včetně výztuh, svarů, kotev a ověření betonu (pouze ve verzi PROFIS Engineering Suite Premium)

Inženýrský software nejen pro inženýry – stavbyvedoucí mohou vyhledat čísla kotevních položek na svém chytrém telefonu, zhotovitelé mohou snadno generovat zprávy k zábradlím vyhovujícím jakostním a bezpečnostním normám řady EN 1090

Návrhy upevňování beton-beton, včetně dodatečně instalovaných výztuží a spřahování betonu

Možnost zaškolení – můžete využít různé varianty rychlého zaškolení, při kterém získáte solidní základy pro návrhy upevňování ocel-beton a beton-beton

Generování přehledů návrhů kotev v podrobných krocích, se zobrazením odkazů na kodexy, s výpočty a vzorci

K dispozici je bezplatná verze – software PROFIS Engineering Suite Premium se všemi funkcemi můžete bez omezení zkoušet po dobu 30 dnů. Po 30 dnech získáte automaticky přístup k bezplatné standardní verzi

Identifikace počtu kotev, výpočty objemu lepicí hmoty a příprava výpisu materiálu

Detailní reporty návrhu kotev obsahují vstupy návrhu, předpoklady výpočtů a výsledky pro ověření techniky

Analýza kompletní patní desky

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Profis Engineering Software pro návrh kotev

Precizní a jednoduchý návrh

Náš návrhový software není třeba instalovat, pracuje online a je vždy aktuální.

Samotný návrh kotev umožňuje verze Profis Engineering Standard, která je zdarma. I tuto verzi neustále vylepšujeme, nyní například o možnost využití betonářské výztuže při návrhu kotev.

Dále nabízíme možnost posouzení reálného chování celého kotevního přípoje, a to včetně kotevní desky, návrhu výztuh a posouzení svarů. To vše metodou CBFEM (Component Based Finite Element Method) ve verzi Premium. Právě tímto celkovým posouzením se lze přiblížit předpokladu tuhé kotevní desky, který je uveden v EN 1992-4.

Každý, kdo si objedná PROFIS Engineering Strandard, získá automaticky na 30 dní zdarma i Prémiové funkce. Potom se může rozhodout zůstat na verzi Standard, nebo objednat již roční licenci Premium.(optional)

HLAVNÍ VLASTNOSTI A ROZDÍLY MEZI STANDARD A PREMIUM VERZÍ

Ikona verze standard

Verze Standard

✓ Návrh kotev do betonu, do zdiva, kotvení zábradlí

​✓ Kontrola tuhosti kotevní desky

​✓ Modul pro návrh spřažení beton - beton

✓ Každý uživatel má svou vlastní licenci

Objednat
Ikona verze premium

Prémiové funkce

✓ Detailní posouzení napětí a deformací kotevní desky metodou CBFEM

✓ Kompletní dimenzování celého kotevního přípoje včetně desky, výztuh, svarů, profilu

✓ Úplný návrh konstrukce a kotvení zábradlí včetně dimenzování sloupků a madel s úsporou materiálu

✓ Spolupráce s dalšími statickými softwary

Ikona verze premium pro jednoho uživatele

Premium licence pro jednoho uživatele

✓ Prémiová licence a neomezený přístup ke všem prémiovým funkcím pro jednoho uživatele

Přejít k objednání
Ikona verze premium pro více uživatelů

Premium licence Multi pro firmu

✓ ​Několik uživatelů sdílí prémiovou licenci

✓ Prémiové funkce jsou k dispozici prvnímu přihlášenému uživateli - všem ostatním uživatelům současně standardní funkce

 ✓ Možnost sdílení projektů a výpočtů v rámci firmy

Přejít k objednání

Už znáte největší výhody prémium verze?

Načítání

Vlastnosti softwaru

Screenshot z Profis Engineering

Plně v souladu s normou EN 1992-4

Omezte rizika selhání betonu a navrhujte zároveň hospodárně. Využijte naplno výhod normy na návrh kotev EN 1992-4 a snadno dimenzujte kotvy s využitím výztuže v betonu. Tato funkce je k dispozici i ve verzi Standard.

Inženýr u stolu s počítačem

Technická podpora vždy na blízku

Vždy máte možnost kontaktovat technickou podporu Hilti, dokonce i přímo v softwaru. Nejste tak na návrh úplně sami. Navíc můžete využít vzdělávací platformu Ask.Hilti.CZ , kde můžete kontaktovat naše experty.

Člověk za počítačem s běžícím Profis Engineering

BIM/CAD modelování

Automaticky importujte 2D a 3D BIM/CAD objekty přímo do vašeho konstrukčního projektu, čímž eliminujete potřebu znovu navrhovat geometrii kotevní desky.

Člověk za počítačem s běžícím Profis Engineering

Online řešení na bázi cloudu

Díky online řešení softwaru můžete provádět návrh kotev kdykoli z jakéhokoli zařízení a kdekoli v souladu s nejnovějšími předpisy a normami. Vytvářejte struktury sdílených složek se svými kolegy a partnery projektu.

Zatížení patní desky v Profis Engineering

Uživatelsky přívětivý software

Pro snazší navigaci a návrh definujte své oblíbené položky, přednastavené parametry návrhu a vlastní šablony a sestavy

Pokračovat s přihlášením
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku