Inženýři řeší instalaci protipožárních prostupů

Školení protipožárních systémů

Proč je důležité správně řešit protipožární ochranu budov

Legislativa, bezpečnost a požární ochrana

Jste stavbyvedoucí, mistr montáže, nebo revizní technik? Pak je toto školení určené právě pro vás!

Seznamte se s obecnými legislativními požadavky požárních ucpávek, se správným výběrem a montáží protipožárního materiálu Hilti a také se zpracováním předávací dokumentace k požárním ucpávkám.

Mnohaleté zkušenosti ze staveb ukazují, že jen teoretické znalosti a přehled v protipožárních produktech k bezchybné montáži na stavbě nestačí.

Inovované školení protipožárních systémů zahrnuje kromě teoretické časti i praktickou montážní část, ve které si účastníci vyzkoušejí aplikaci produktů přímo na tréninkové stěně. V praktické části se účastníci nejen naučí správnou aplikaci materiálů, ale zároveň obdrží tipy a triky, jak zrychlit, zefektivnit a ve výsledku finančně optimalizovat celé řešení protipožárních ucpávek.

Absolvováním školení získáte nejen osvědčení s platností 2 roky, které vás opravňuje k montáži protipožárních ucpávek Hilti, ale i, podle zpětné vazby zákazníků z předešlých školení, mnoho praktických a užitečných vědomostí.

Pokud už jste v minulosti naše školení protipožárních systémů absolvovali a s Hilti materiály pravidelně pracujete, pak můžete využít možnosti absolvovat jen teoretickou část školení, kde se dozvíte o změnách v legislativě, novinkách a úpravách aktuálních aplikací.

Legislativa České republiky upravuje postup řešení protipožární ochrany budov prostřednictvím příslušných zákonů, předpisů a norem, jejichž cílem je zajistit ochranu životů, zdraví a majetku. Fyzicky je řešení protipožární ochrany konsolidované v tzv. PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení stavby), které funkčně kombinuje aktivní a pasivní systémy požární ochrany.

V rámci pasivních systémů požární ochrany jsou i takzvané požáru odolné prostupy (požární ucpávky). Požární ucpávky zabraňují šíření plamenů, dýmu a toxických plynů přes prostupy kabelů, potrubí nebo stavební spáry.

Celosvětově působíme v segmentu protipožární ochrany téměř 32 let. Na českém trhu s protipožární ochranou máme více než 25 let praxe a zkušeností. 

Máme ucelený přístup k protipožární ochraně (ošetření požárních prostupů), který zahrnuje vlastní vývoj a výrobu a testování produktů, školení montážních firem a v neposlední řadě také technickou a obchodní podporu přímo na stavbě.

Sdílet