Základní požadavky na přepravu Li-Ion baterií

Dle platné evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Jelikož přeprava Lithiových baterií se řídí mezinárodní dohodou o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), chtěli bychom vás informovat o základních požadavcích na balení a označení zásilky (viz. otázky a odpovědi níže). Nedodržení požadavků ADR může mít za následek penalizaci odesilatele zásilky (tedy vás) ze strany přepravce. V případě nejasností neváhejte kontaktovat Hilti zákaznickou linku na telefonním čísle 800 11 55 99.

S bateriemi, které jsou zjevně poškozené (hrozí únik elektrolytu) se musí nakládat jako s odpadem (katalogové číslo odpadu 16 06 05).

Proč patří Li-Ion baterie mezi nebezpečné zboží?

Lithiové baterie (nebo články), které se používají k napájení velmi široké škály elektronických zařízení, se považují za nebezpečné zboží vzhledem k tomu, že se mohou za určitých podmínek přehřát a vznítit.

Platí stejné požadavky na přepravu pro všechny typy Li-Ion baterií?

Lithiové baterie je nutné z hlediska požadavků ADR rozčlenit dle jejich kapacity, která se udává ve watthodinách (Wh). Existují tak dvě kategorie baterií:     

  • s kapacitou <100Wh
  • s kapacitou >100Wh

Jak zjistím, jaká je kapacita baterie a jestli se jedná o baterii typu Li-Ion?

Všechny potřebné informace jsou uvedeny na štítku, který je umístěn na spodní části baterie (viz obrázek):
1 - údaj o typu baterie
2 - údaj o kapacitě baterie (Wh)

štítek baterie

Jak musí být jednotlivé baterie zabaleny?

Každá baterie musí být zabalena ve vnitřním obalu, který baterii zcela zakryje. Každá baterie zároveň musí být chráněna tak, aby nemohlo dojít ke zkratu. Je-li baterie přepravována společně se strojem/zařízením, musí být zařízení vybaveno účinnými prostředky, které zabrání jeho nežádoucí aktivaci. Pokud nejsou baterie dostatečně ochráněny v zařízení, do kterého jsou vloženy, pak musí být zařízení zabaleno samostatně v pevném vnějším obalu.

Maximální váha jednoho balení nesmí překročit 30kg.

Jak je zapotřebí zásilku/balík označit?

Pro baterie s kapacitou <100Wh platí, že zásilka musí být označena štítkem na kterém je uvedeno:

  • obsahuje baterie s lithiovými ionty
  • s balením se musí zacházet opatrně a v případě poškození balení existuje riziko požáru
  • v případě poškození balení se musí dodržovat speciální postupy, které zahrnují kontrolu a v případě potřeby nové zabalení
  • telefonní číslo, kde lze získat další informace o zásilce a jejím obsahu
 

Pro baterie s kapacitou >100Wh platí, že zásilka musí být označena bezpečnostní značkou pro silniční přepravu dle ADR (viz níže):

  • Označení UN3480 náleží pouze bateriím.
  • Označení UN3481 patří zásilce, kde je přepravována baterie se strojem.

Sdílet