Technická literatura pro kotevní systémy

 • Katalog pro projektanty - kotevní technika

  Katalog technických aplikací, produktů a služeb pro projektanty – kotevní technika

  Stáhnout zde
  Technický manuál kotevní techniky

  Technický manuál kotevní techniky

  Podrobný manuál kotevní techniky obsahující detailní technické informace návrhu kotevních systémů a dodatečně vlepované výztuže. Principy fungování, požární odolnost, technická data mechanických a chemických kotev a dodatečně vlepované výztuže.

  Stáhnout zde (anglicky)

  Technický manuál pro výpočet kotev v případě dynamických namáhání

  Technický manuál popisující návrh a chování kotev při dynamickém namáhání, únavě, seismickém a šokovém zatížení. Příklady konkrétních návrhů a vzorových specifikací vhodných kotev.

  Stáhnout zde (anglicky)

  Požární odolnost kotev

  Technické údaje kotev testovaných na pasivní požární bezpečnost. Únosnosti kotev dle mezinárodní náběhové křivky ISO 834, DIN 4102 T.2, EOTA TR 020 nebo dle německé tunelové teplotní křivky ZTV-ING, část 5.

  Stáhnout zde

  Koroze a její vliv na kotevní systémy

  Technický manuál obsahující informace o typech korozí a vhodnosti použití rozdílných povrchových úprav. Vliv rozdílných korozivních prostředí na kotevní elementy, prvky montážních systémů a prvky přímé montáže.

  Stáhnout zde (anglicky)

  Technický manuál pro návrh upevňovacích lišt Hilti HAC

  Technický manuál pro návrh upevňovacích lišt dle CEN TS 1992-4 v případě statického namáhání – tah/smyk a v případě zatížení při požáru. Technická data k upevňovacím lištám Hilti HAC a T-šroubům HBC. Příklady výpočtů.

  Stáhnout zde (anglicky)
  Please enter alternative text here (optional)

  Návrhová brožura Hilti HAC upevňovacích lišt

  Technická brožura pro návrh upevňovacích lišt v souladu se současně platnou normou CEN TS 1992-4. Návrhové tabulky k upevňovacím lištám Hilti HAC. Přehled produktů upevňovacích lišt Hilti HAC a T-šroubů HBC.

  Stáhnout zde (anglicky)

  Návrhová brožura Hilti HAC upevňovacích lišt

  Technická brožura pro návrh upevňovacích lišt v souladu se současně platnou normou CEN TS 1992-4. Návrhové tabulky k upevňovacím lištám Hilti HAC. Přehled produktů upevňovacích lišt Hilti HAC a T-šroubů HBC.

  Stáhnout zde

  Zásady montáže Hilti HAC upevňovacích lišt

  Brožura postupu montáže upevňovacích lišt Hilti HAC. Opravná opatření v případě špatné instalace upevňovacích lišt.

  Stáhnout zde (anglicky)
  Please enter alternative text here (optional)

  ADVANCED BASE PLATE TECHNICAL BACKGROUND

  Stáhnout zde (anglicky)
  Hilti technická knihovna

  Technická knihovna

  Naše technická knihovna Hilti obsahuje technické údaje a dokumenty, které vám pomohou s vaším stavebním projektem. Součástí jsou produktové brožury, schvalovací a kontrolní dokumentace a pokyny pro použití.

  Více informací

Sdílet