Jazyk

ON!Track Tag
AI L3

Originální návod k obsluze

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
  • Nepřekrývejte typové štítky nebo jiné etikety.
  • Nezakrývejte otvory v krytu.
  • Dbejte na to, aby nebyla omezena funkce spínačů, displeje a výstražných kontrolek.
  • Před nalepením etikety je třeba vyzkoušet snášenlivost lepidla s podkladem, aby se zabránilo loupání barvy a chemickým reakcím.
  • Udržujte mimo dosah dětí.
  • Pro zvýšení přilnavosti etikety doporučujeme použít navíc primer.
  • Pokud použijete další výrobky od jiných výrobců, jako čisticí prostředek nebo adhezivní prostředek (primer), řiďte se jejich instrukcemi.
  • Lze skladovat 2 roky od data výroby (viz obal).

Popis

Použití v souladu s určeným účelem

ON!Track Tags jsou určené k označení provozních prostředků jednoznačným identifikačním číslem pro Hilti systém pro správu provozních prostředků ON!Track.

Technické údaje

Technické údaje

Aplikační a skladovací teplota
−20 ℃ … 45 ℃
(−4 ℉ … 113 ℉)
Teplota povrchu při lepení
21 ℃ … 38 ℃
(70 ℉ … 100 ℉)

Pokyny k použití

Mezery mezi číselnou řadou

Image alternative
Mezery mezi číselnou řadou vznikají kontrolami kvality. V balení je 100 ON!Track Tags.

Neohýbejte

Image alternative
ON!Track Tag neohýbejte.

Povrchy s velkým zaoblením

Image alternative
Nelepte ON!Track Tag na povrchy, jejichž průměr je menší než 100 mm (3.94").

Nedotýkejte se lepicí plochy

Image alternative
Při snímání z válečku se nedotýkejte lepicí plochy ON!Track Tag a dbejte na to, abyste ji neznečistili.

Místa pro nalepení ON!Track Tag

Image alternative
ON!Track Tag lepte jen na chráněná místa.
Dbejte na to, abyste ON!Track Tag nelepili přes hrany.

Nalepení

Očištění podkladu

Image alternative
Před nalepením ON!Track Tag podklad důkladně očistěte, zejména od oleje a tuku.
Doporučujeme vhodný čisticí prostředek a hadr nepouštějící vlákna.
Podklad důkladně osušte, aby bylo dosaženo optimální přilnavosti.

Přitlačení pro nalepení

Image alternative
Přitlačte ON!Track Tag rukou nebo válečkem se stejnoměrným tlakem. Větší tlak zajistí větší přilnavost ON!Track Tag.
Po nalepení ON!Track Tag počkejte minutu, než budete provozní prostředek používat.

Záruka výrobce

  • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .