Propojení chytrých strojů s mobilním telefonem

Revoluce chytrých strojů

Data o strojích, jejich výkonu a využívání mají silný dopad na produktivitu na stavbách

Doba chytrých stavebních strojů začíná. Je zajímavé, kolik nových příležitostí s sebou nové automatizované služby a programy přinášejí firmám vyrábějící vybavení na stavby, které se nebojí využívat internet věcí (IoT).

Data z chytrých strojů se stanou základem nových poznatků, které vám a vašim týmům pomohou dělat lepší rozhodnutí. Zároveň budou spouštět automatická upozornění relevantním zaměstnancům ve vaší firmě tak, aby nedocházelo ke ztrátám produktivity.

Hilti chytré stroje propojené s mobilní aplikací

Jak předcházet prostojům

Tu situaci znáte. Vaši zaměstnanci používají stroj tak dlouho, až v ten nejméně vhodný čas dojde k poruše. V ten moment je potřeba zařídit opravu a sehnat dočasně náhradní stroj po dobu opravy. Všechny tyto úkony navyšují čas neproduktivních prostojů.

Chytré stroje nyní dokáží sledovat, kdy musí odejít do servisu na pravidelnou údržbu nebo opravu. Chytré stroje sdělí tuto informaci svému uživateli, nebo stavbyvedoucímu. Zároveň umí uživatele navést při běžné údržbě, nebo řešení problémů přímo na stavbě.

Modul pro automatické nastavení utahovacího momentu

Vždy správně nastavený stroj

Při používání chytrých strojů bude brzy možné zvolit správné nastavení pro specifický druh kotev a základových materiálů pohým stisknutím tlačítka. Jednoduchým přepínáním uložených profilů budete přepínat mezi nastavením rychlosti a utahovacího momentu, abyste vždy měli jistotu správné a efektivní montáže.

Data o využívání strojů

Kotvy vyžadují pro správnou aktivaci specifiké nastavení utahovacího momentu. Brzy bude například možné vytvořit a exportovat detailní report kotevních bodů, které byly dotaženy podle specifických požadavků pomocí rázového utahováku. 

Stavbyvedoucí tak budou mít jednoduchý přístup k těmto reportům a budou je moci předložit inspektorům, investorům nebo svým projektovým manažerům. Mohou využívat tato data jako důkaz přesnosti provedené práce a indikátor postupu stavebních prací.

Utahování s rázovým utahovákem

Přesné reporty umožňují mnohem snazší kontrolu  upevňovacích prvků s definovaným utahovacím momentem

Chytré stroje usnadňují inspekce na staveništi

Chytré stroje zjednodušují dodržování kvality a snižují míru odpovědnosti během inspekce stavby

Prachem poháněný vsazovací přístroj DX 5

Prachem poháněný vsazovací přístroj DX 5

Více informací
Akumulátorový vsazovací přístroj BX 3 02

Akumulátorový vsazovací přístroj BX 3 02

Více informací

Sdílet