Vrtání jádrovou diamantovou vrtačkou s odsáváním
Vrtání jádrovou diamantovou vrtačkou s odsáváním

Prach pod kontrolou

Vyšší komfort při práci, bezpečnost a produktivita díky systému odsávání prachu DRS

Každodenní činnosti na stavbě, jako broušení, řezání, vrtání nebo sekání, mohou vytvářet nebezpečný prach, který může mít negativní vliv na zdraví i produktivitu pracovníků. Tento prach se navíc často šíří mimo staveniště a může tak ovlivňovat i okolí stavby včetně jeho obyvatel a životního prostředí.

Většina škodlivých prachových částic je tak malá, že je jen stěží viditelná pouhým okem a čím menší tyto částice jsou, tím déle trvá jejich usazení. Pro ilustraci - prachová částice o velikosti 0,1 mikrometru může dopadnout na zem z výšky jednoho metru až po více než 12 dnech. To je důvod, proč na stavbách můžeme cítit vůni betonu, i když už žádný prach není vidět. Jedná se právě o tyto mikroskopické prachové částice.

Přehled prašnosti s a bez systému DRS

Stavební prach je vážným zdravotním rizikem

Každý zaměstnavatel ve stavebnictví chce ochránit svoje pracovníky před zbytečnými zdravotními a bezpečnostními riziky. Jedním z těchto rizik je dlouhodobé vystavení stavebnímu prachu.

Částice křemičitého prachu z betonu, dlaždic, cihel a lepidel mohou způsobovat rakovinu a neléčitelnou silikózu, pokud se prach dostane do plicních sklípků. Prach může také vyvolat astma, nebo přispět k jeho zhoršení.

Prach ovlivňuje každou fázi stavby

Kromě snížení produktivity pracovníků kvůli pracovní neschopnosti ovlivňuje prach každou fázi stavebních projektů:

  • Zdržení: utěsnění dalších částí stavby před zahájením práce
  • Poškození majetku: negativní vliv na koberce, nábytek a další vybavení
  • Dopad na ostatní činnosti: omítky, výmalba, elektrické rozvody
  • Opožděné předání stavby: časově náročný úklid po dokončení práce

Dalším dopadem prachu může být zanášení strojů, jejich motorů a jiných pohyblivých částí. Důsledkem mohou být prostoje a vysoká cena za opravy. Prach se zároveň usazuje na spotřebním materiálu a může snižovat jeho efektivitu a životnost.

Prach na stavbách má za následek i zhoršení viditelnosti, podráždění očí a dýchacích cest, zanášení pracovních oděvů, mobilních telefonů atd. Cílené snižování množství škodlivého prachu na stavbách vede nejen k lepším pracovním podmínkám, ale i k vyšší produktivitě způsobené komfortnějším pracovním prostředím.

Pro minimalizaci množství prachu na stavbách se řiďte podle "STOP" principu:

Substituce: vyhněte se prachu díky alternativám

Recyklace vody pomocí recyklátoru

Jádrové vrtání s vodním chlazením

Udržujte vaše stavby čisté. Recyklátor vody odsává a filtruje kal při jádrovém vrtání. Prach se nevytváří a vyfiltrovaných zbytků se můžete jednoduše zbavit.

Recyklátor vody DD-WMS 100
Kotvení do stropu pomocí akumulátorového vsazovacího přístroje BX 3

Přímá montáž

Přejděte na kotvení pomocí akumulátorového vsazovacího přístroje BX 3 - čistější, tišší a bezprašnou alternativu k vrtání.

Vsazovací stroj BX 3
Předem zabetonovaný nosník HAC

Projektové řešení

Instalací kotevních nosníků HAC ještě před litím betonu můžete jednoduše minimalizovat nutnost vrtání a s ním spojené tvorby prachu v dalších fázích stavby.

Předem zabetonované nosníky HAC

Technologie: produkty pro snižování prašnosti

Máme desítky let zkušeností s vývojem technologií pro odsávání prachu. Naše výzkumné středisko zaměřené na prach v německém Kauferingu se aktivně podílí na vývoji nových standardů jako je EN 50632.

Hilti nářadí, příslušenství a spotřební materiál (jako vrtáky, kotouče, pilové listy nebo sekáče) jsou navrhnuty jako součást našeho systému pro odstaňování prachu (DRS), který si klade za cíl efektivně sbírat škodlivý prach již při jeho vzniku.

Díky tomu je 95 % našich strojů vybaveno tímto systémem a přispívají tak k téměř bezprašnému pracovnímu prostředí a zdraví zaměstnanců ve stavebnictví.

S pomocí DRS jde provádět následující činnosti:

Vrtání s odsáváním pomocí TE 6-22 a systému DRS

Vrtání

Zbavte se až 97 % prachu díky nástavci pro odstraňování prachu TE-DRS, který je kompatibilní s vrtacími kladivy SDS Plus.

Stejného účinku docílíte i použitím dutých vrtáků TE-YD v kombinaci s kombinovanými kladivy SDS Max. S našimi vysavači dosáhnete téměř bezprašného vrtání do betonu.

Systémy odsávání prachu TE-DRS Duté vrtáky TE-YD
Bourání s odsáváním DRS a bouracím kladivem TE 2000-AVR

Sekání a bourání

O 95 % prachu méně na staveništi při demolici s bouracím kladivem TE 2000-AVR vám přinese použití odsávání TE DRS-B a univerzálního vysavače VC 20 nebo VC 40.

Systém odsávání prachu TE DRS-B
Řezání za mokra pomocí řezače DCH 300-X

Drážkování

Řezání betonu pomocí řezače DCH 300-X může být až o 30 % rychlejší, než řezání za sucha. Pokud ale upřednostňujete suchou variantu, využijte spolu se strojem vysavač VC 60M-X pro dosažení téměř perfektní bezprašnosti.

Elektrické řezače
Řezání s pilou SC 4WL připojenou k vysavači

Řezání

Odsávání prachu s akumulátorovými okružními pilami Hilti je velmi jednoduché. Stačí připojit univerzální vysavač VC 20 nebo VC 40.

Akumulátorové okružní pily
Broušení s bruskou na beton DGH 150

Broušení

Přípojku na odsávání prachu najdete i na našich bruskách na beton, včetně brusky DGH 150.

Brusky na beton
Portfolio vysavačů Hilti na stavbě

Vysávání

Vysavače Hilti jsou navrženy s důrazem na vysoký výkon, efektivitu a robustnost, která vydrží i ty nejtěžší podmínky na stavbách.

Systém automatického čištění filtrů navíc každých 15 vteřin na krátký okamžik obrátí směr proudění vzduchu uvnitř systému a tím tak předchází tvorbě prachové vrstvy na filtru a udržuje vysoký výkon.

Vysavače Hilti

Prachové třídy a výběr vysavače

Vyberte tu správnou třídu vysavače pro vaši práci

Při práci s materiály, které generují velké množství nebezpečného prachu, by měla být vaší hlavní prioritou ochrana zdraví. Vysavače jsou to nejdůležitější pro minimalizaci těchto rizik. Lze je rozdělit do několika tříd podle typu odsávaného prachu a limitů, které jsou s danou činností stanovené.

Třída L (nízké riziko)

Třída L zahrnuje běžný prach, měkká dřeva a materiály s tvrdým povrchem.

Maximální povolená koncentrace prachu třídy L je > 1 mg/m³, což znamená, že vysavač musí odstranit 99 % prachu. 

Třída M (střední riziko)

Prach z tvrdého dřeva, cementu, betonu, dlaždic a nátěrů patří do třídy M.

Maximální povolená koncentrace prachu třídy M je ≥ 0.1 mg/m³, což znamená, že vysavač musí odstranit 99,9 % prachu.

Třída H (vysoké riziko)

Typický prach třídy H najdeme v azbestu, minerálních vlánkech,  bitumenu a umělých vláknech, jako je třeba skelné vlákno. 

Maximální povolená koncentrace prachu třídy H je < 0.1 mg/m3, což znamená, že vysavač musí odstranit 99.995 % prachu.

Organizace práce: způsoby minimalizace kontaktu s prachem

Třetím pilířem "STOP" principu je implementace pravidel organizace práce, která omezí kontakt s prachem na minimum.

Jendím z efektivních způsobů, jak minimalizovat kontakt s prachem je rotace pracovníků na stanovištích s vyšší koncentrací prachu. Tímto spůsobem nebudou jednotlivci vystavováni nebezpečnému množství prachu. Další prospěšnou iniciativou ve stavebnictví je zákaz zametání. Vysávání prachu oproti zametání totiž mnohem méně rozviřuje prach do ovzduší.

V neposlední řadě je třeba zmínit pravidelná školení ohledně prašnosti na staveništích, které pracovníkům připomene správné a hygienické postupy při činnostech, které generují prach i nebezpečí s ním spojená.

Pomůcky: kde rizika přetrvávají

Pokud není možné dosáhnout limitů prašnosti na staveništích, je potřeba používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Masky, ochranné brýle, rukavice a vhodné pracovní oblečení jsou základním vybavením i při využívání strojů vybavených systémy odsávání prachu. Pro maximální ochranu ve velmi prašném prostředí je pro zamezení vdechování prachu potřeba využívat respirátory.

Sdílet