Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Efektivní alternativa ručního ražení písmen a číslic do oceli
  • Pomáhá zvýšit komfort, bezpečnost a produktivitu
  • Rychlejší a spolehlivější – 5 sekund na každé označení
  • Umožňuje použít až 7 znaků najednou na razicí hlavě
  • Velký povrch znaku přináší vylepšenou viditelnost
Použití
  • Značení kovových povrchů pro identifikaci, sledovatelnost a kontrolu kvality v ocelárnách, výrobních závodech, testovacích institutech atd.
  • Značení desek, bloků, sochorů a ingotů a ocelových dílů pro lehké, středně těžké i těžké zatížení

Technické údaje

Konzultace a podpora