Hilti

Vlastnosti a použití

Inclination gauge X-IG BT M6 #2346653
Vlastnosti
  • Měřidlo sklonu umožňuje potvrzování kolmosti nainstalovaných čepů X-BT
  • Nejjednodušší způsob zvyšování robustnosti instalací X-BT
Použití
  • Potvrzení instalační polohy čepů X-BT-MR
  • Potvrzení instalační polohy čepů X-BT-GR
  • Potvrzení instalační polohy čepů X-BT-ER

Dokumenty a videa

Inclination gauge X-IG BT M6 #2346653

Konzultace a podpora