Hilti

Vlastnosti a použití

Silový kabel PRCD 2x230V #2346089
Vlastnosti
  • Bezpečnější pracoviště - zařízení PRCD poskytují základní ochranu proti zasažení nebezpečným elektrickým proudem
Použití
  • Odpojuje napájení nářadí v případě potenciálně nebezpečné závady elektrického obvodu
  • Je požadováno při napájení více než jednoho nářadí nebo zařízení z přenosné napájecí stanice B 3600.
  • Jednoduché zařízení PRCD je třeba používat mezi prvním a druhým zařízením / nářadím, jsou-li tato zařízení vzájemně připojena (tj. je-li zařízení TE 50 připojeno ke zdroji vakua)
  • Obvody s odbočkami chráněnými pomocí zařízení PRCD lze používat k napájení dvou nezávislých zařízení / nářadí (tj. 2 vedle sebe uspořádaných zařízení TE 3000)

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením