Hilti

Vlastnosti a použití

Cílová značka PDA 50 #282388
Vlastnosti
  • Pomocí laserových dálkoměrů zlepšíte výsledky měření na velké vzdálenosti
  • Přesnost měření zlepšíte také na površích s velmi vysokou nebo velmi nízkou odrazivostí
Použití
  • Měření vzdáleností uvnitř nebo venku pomocí laserových dálkoměrů

Konzultace a podpora