Hilti

Vlastnosti a použití

Certifikát service II - PS/PX #431166
Vlastnosti
  • Pravidelné využívání kalibrační služby zajišťuje spolehlivé měřicí přístroje v každé situaci
  • Kalibrační služba pro všechny měřicí přístroje Hilti
  • Poskytujeme kompletní servis z jediného zdroje – vyzvednutí a dodání přístroje, ověření přesnosti, kalibrace a dokumentace výsledků zkoušky včetně certifikátu o stavu kalibrace vašeho přístroje
  • Dokumentovanou historii stavu kalibrace přístroje často vyžadují audity podle normy ISO
  • Přístroje v rámci Hilti Fleet Management jsou vždy vybaveny certifikáty o provedené kalibraci včetně naměřených hodnot
Použití
  • V případně nepřesnosti se měřicí přístroje upravují a nastavují s maximální precizností pomocí moderního testovacího vybavení.
  • Servisní certifikát potvrzuje stav kalibrace nástroje

Konzultace a podpora