Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Možnost kombinování různých nosníků
  • Integrovaná spojka M12 – nastavení výšky
  • Možnost kombinování různých nosníků
  • Možnost montáže nosníků pouze jedním pracovníkem
  • Připevnění na stěnu pomocí prvků DX nebo kotvicích prvků
Použití
  • Montáž různých prvků jako osvětlení, kabelových žlabů, vodních a plynových potrubí, vzduchotechnických potrubí, potrubí se stlačeným vzduchem, značek nebo lávek pro údržbu
  • Integrovaná spojka M12 – snadné nastavení
  • Lze kombinovat různé nosníky
  • Montáž může provádět jedna osoba

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora