Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Držák umožňuje vyrovnání sklonu střechy pootočením v rozsahu až +/- 7 stupňů
  • Možná jsou svislá a vodorovná připojení nosníků
  • Kompatibilní se spojovacími čepy MQN – pro snadnější montáž systémů nosníků
  • Robustní hliníková deska k rovnoměrnému rozložení zatížení po celém povrchu
  • Ve srovnání s prefabrikovanou svařovanou ocelí snadnější manipulace a přeprava
Použití
  • Montáž vzduchotechnických jednotek, pochozích lávek, vzduchotechnických potrubí, ostatních potrubí a kabelových tras na ploché střeše

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora