Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Instaluje se do drážky nosníku – brání přímému kontaktu mezi vedením a nosníkem
  • Velká kontaktní plocha mezi izolačním profilem a vedením snižuje přenos vibrací a eliminuje hluk přenášený konstrukcí
  • Brání kontaktu mezi závitovou tyčí a vedením díky průchozímu otvoru M8/M10 v izolačním profilu
Použití
  • Akustická izolace pro upevnění profilů MQ nosníků u vzduchotechnických instalací
  • Izolační vrstva mezi závitovými tyčemi M8 a M10 a vzduchotechnickým potrubím
  • Akustická izolace pro profily MQ nosníků o šířce 41 mm

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora