Přeskočit na hlavní obsah

Univerzální nosníkový systém (MT)

Systém modulárních vzpěr pro montáž vzduchotechnických vedení či souvisejících zařízení vyznačující se vyšší flexibilitou a snadným použitím

Systém modulárních vzpěr pro montáž vzduchotechnických vedení či souvisejících zařízení vyznačující se vyšší flexibilitou a snadným použitím
Nosník MT-15 OC Lehký otevřený L-nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-20 Otevřený C-nosník s nízkou zatížitelností pro trapézové konstrukce
Nosník MT-20 OC Lehký otevřený nosník s nízkou zatížitelností, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-30 OC Děrovaný a drážkovaný otevřený C-nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-40 T OC Otevřený C-nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-40 OC Otevřený C-nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-50 OC Otevřený C-nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-60 OC Otevřený C-nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-40D OC Dvojitý otevřený C-nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-70 OC Uzavřený nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-80 OC Masivní uzavřený nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-90 OC Masivní uzavřený nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosník MT-100 OC Mimořádně masivní uzavřený nosník, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Konzola MT-BR-30 OC Konzola s nosníkem MT-30, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Konzola MT-BR-40 OC Konzola s otevřeným C-nosníkem MT-40, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Konzola MT-BR-40D OC Konzola s dvojitým otevřeným C-nosníkem MT-40D, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Konzola MT-BR-40 O4 OC Konzola s otevřeným C-nosníkem MT-40 a patní deskou opatřenou čtyřmi otvory, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Konzola MT-BR-40D O4 OC Konzola s dvojitým otevřeným C-nosníkem MT-40D a patní deskou opatřenou čtyřmi otvory, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Rohový úhelník MT-C-L1 OC Zesílený úhelník pro montáž lehkých sloupkových kanálových konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Rohový úhelník MT-C-L2 OC Podlouhlý zesílený úhelník pro montáž sloupkových kanálových konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Příčná spojka MT-C-T/1 OC Křídlové upevnění při montáži sloupkových kanálových konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Úhlová spojka MT-C-LL1 OC Pravoúhlá spojka pro montáž sloupkových kanálových konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Úhlová spojka MT-C-LL2 OC Prodloužená pravoúhlá spojka pro montáž sloupkových kanálových konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Zesílený úhelník MT-C-T A OC Nastavitelný zesílený úhelník pro montáž sloupkových kanálů ve tvaru T, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Křídlové upevnění MT-C-T 3D/2 OC Dvojité křídlové upevnění pro spojování tří sloupkových kanálů ve 3D konstrukci, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Křídlové upevnění MT-C-T 3D/3 OC Trojité křídlové upevnění pro spojování čtyř sloupkových kanálů ve 3D konstrukci, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Zesílený úhelník MT-C-GS OC Vyztužený zesílený úhelník pro masivní sloupkové kanálové konstrukce vystavované 3D zatížením, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Zesílený úhelník MT-C-GL OC Vyztužený zesílený úhelník pro masivní nosníkové konstrukce MT vystavované 3D zatížením, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Zesílený úhelník MT-C-GS A OC Nastavitelný vyztužený zesílený úhelník pro nosníkové a sloupkové profilové konstrukce vystavené 3D zatížení, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Zesílený úhelník MT-C-GL A OC Nastavitelný vyztužený zesílený úhelník pro masivní konstrukce MT vystavené 3D zatížení, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
T-nosník MT-U-GL1 OC Příruba pro montáž T-nosníků pomocí konstrukcí MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Styková vidlice MT-ES-90 OC Styková spojka pro vzájemné spojování konců nosníků MT-90 nebo MT-100, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Styková vidlice MT-ES-70 OC Styková spojka pro vzájemné spojování konců nosníků MT-70 nebo MT-80, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Patní deska pro lehké zatížení MT-B-L OC Sloupková patní spojka pro ukotvování lehce zatěžovaných sloupkových kanálových konstrukcí do betonu nebo oceli, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Patní deska MT-B-O2 OC Patní spojka pro ukotvování sloupkových kanálových konstrukcí do betonu a oceli, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Patní deska MT-B-O2B OC pro 3D zatížení Patní spojka pro ukotvování sloupkových kanálových konstrukcí vystavovaných 3D zatěžování do betonu a oceli, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Patní deska MT-B-O4 OC pro 3D zatížení Patní spojka pro ukotvování sloupkových kanálových konstrukcí vystavovaných 3D zatěžování do betonu a oceli, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Masivní patní deska MT-B-GL O4 OC Patní spojka pro ukotvování 3D masivních nosníkových konstrukcí MT-90 do betonu, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Masivní patní deska MT-B-GXL O4 OC Patní spojka pro ukotvování 3D masivních nosníkových konstrukcí MT-100 do betonu, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Napojovací konzola MT-B-G WS NC Svařovaná napojovací konzola pro upevňování nosníků MT k ocelovým dílům, opatřená základním nátěrem na bázi (etyl) křemičitanu zinečnatého
Skládaná deska MT-P-GXL S1 OC Masivní skládaná deska pro upevňování nosníkových konstrukcí k ocelovým příčníkům, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosníková svorka MT-BC-GS T OC Nosníková svorka pro upevňování nosníků MT-70 a MT-80 k ocelovým příčníkům, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Nosníková svorka MT-BC-GXL T OC Nosníková svorka pro upevňování nosníků MT-90 a MT-100 k ocelovým příčníkům, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Úhlová vzpěra MT-AB-L 45 45stupňová úhlová vzpěra pro vyztužování sloupkových kanálových konstrukcí MT-40 a MT-50 při ukotvování do betonu
Úhlová vzpěra MT-AB-L 45 OC 45stupňová úhlová vzpěra pro vyztužování sloupkových kanálových konstrukcí MT-40 a MT-50 při ukotvování do betonu, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Tyčová výztuž MT-S-RS Předem smontovaná spojka pro upevňování sloupkového kanálu okolo závitové tyče za účelem poskytnutí seizmické ochrany
Tyčová výztuž MT-S-RS OC Předem smontovaná spojka pro upevňování sloupkového kanálu okolo závitové tyče za účelem poskytnutí seizmické ochrany, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Šroub Twist-Lock MT-TLB Šroub se šestihrannou hlavou pro použití s maticemi Twist-Lock při montáži sloupkových kanálových konstrukcí
Šroub Twist-Lock MT-TLB OC Šroub se šestihrannou hlavou pro použití s maticemi Twist-Lock při montáži sloupkových kanálových konstrukcí, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Závitořezný šroub MT-TFB OC Závitořezný šroub pro použití při montáži nosníkových konstrukcí MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Styková vidlice MT-ES-60 OC Styková spojka pro vzájemné spojování konců sloupkových kanálů MT 60, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Sloupková styková deska MT-CT-H4 OC Plochý spojovací čep určený k použití jako podélný prodlužovací díl pro kanály MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Sloupková deska MT-CT-T tvaru T OC Plochý spojovací čep tvaru T k vzájemnému spojování dvou sloupkových kanálů MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Spojka MT-FA-C Upevňovací spojka pro připojování TZB rozvodů k nosníkům
Upevňovací spojka MT-FA-C OC Upevňovací spojka pro připojování TZB rozvodů k nosníkům, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Úhelník MT-FA-G OC Úhelník pro připojování TZB rozvodů k nosníkům MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Plochá podložka MT-ZW OC Plochá podložka pro upevňování potrubních objímek k trapézové konstrukci, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Upevnění MT-CC-40/50 OC tvaru U Svorka pro vzájemné spojování kanálů nebo kanálů a nosníků pomocí sloupkového kanálu MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Upevnění MT-CC-60 OC tvaru U Svorka s korozivzdorným nátěrem pro vzájemné spojování kanálů nebo kanálů a nosníků pomocí sloupkového kanálu MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Roznášecí deska MT-B-LDP S Malá roznášecí deska k montáži vzduchotechnických potrubí, ostatních potrubí nebo kabelových žlabů na plochých střechách
Upevnění MT-CC-40D OC tvaru U Svorka pro vzájemné spojování kanálů nebo kanálů a nosníků pomocí sloupkového kanálu MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Úhlová spojka MT-C-LDP L1 OC Úhlová spojka pro montáž nosníkových konstrukcí nebo nosníků k roznášecí desce určená pro exteriér s nízkým stupněm znečištění
Upevnění MT-CC-70 OC tvaru U Svorka pro vzájemné příčné spojování jednoho nosníku MT s jiným kanálem / nosníkem, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Upevnění MT-CC-40/50X2 OC tvaru U Svorka pro vzájemné spojování kanálů nebo kanálů a nosníků pomocí sloupkového kanálu MT, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Upevnění MT-CC-BS 40/50 OC tvaru U Svorka pro křížové spojování jednoho sloupkového kanálu MT s ocelovými díly, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Upevnění MT-CC-BC 40/50 OC tvaru U Svorka pro křížové spojování jednoho sloupkového kanálu MT s betonovými díly, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Patní spojka MT-B-G AS OC Žárově pozinkovaná patní spojka pro upevňování nosníků MT-70 a MT-80 k ocelovým konstrukčním dílům v mírně korozivních prostředích
Spojková deska MT-C-GLP X A OC Žárově pozinkovaná spojková deska pro sestavování konzolových spojení s nosníky MT-80 a MT-100 v mírně korozivních prostředích
Spojková deska MT-C-GLP T A OC Žárově pozinkovaná nosníková spojka pro montáž a vyztužování modulárních opěrných konstrukcí v mírně korozivních prostředích
Spojková deska MT-C-GSP T A OC Žárově pozinkovaná nosníková spojka pro montáž a vyztužování modulárních opěrných konstrukcí v mírně korozivních prostředích
Spojková deska MT-C-GSP L A OC Žárově pozinkovaná nosníková spojka pro montáž a vyztužování modulárních opěrných konstrukcí v mírně korozivních prostředích
Nosníkový závěs MT-CTR-GS OC Závěs pro zavěšování nosníků MT-70 a MT-80 na závitové tyči za účelem vytváření masivních lichoběžníkových nosných konstrukcí pro MEP a HVAC
Nosníkový závěs MT-CTR-GL OC Závěs pro zavěšování nosníků MT-90 a MT-100 na závitové tyči za účelem vytváření masivních lichoběžníkových nosných konstrukcí pro MEP a HVAC
Šroub MT-CTAB Šroub třídy 8.8 s čtvercovou podložkou, používaný k montáži systémů dvojitých podlah v suchých vnitřních prostředích
Šroub MT-CTAB OC Šroub třídy 8.8 s žárově pozinkovanou čtvercovou podložkou, používaný k montáži systémů dvojitých podlah v mírně korozivních prostředích
Koncová deska MT-FTR-GS Desková koncová krytka nosníku pro podélné zavěšování nosníků MT-70 pomocí závitové tyče
Spojka pro dlouhá rozpětí MT-C-LS OC Sloupková kanálová spojka s korozivzdorným nátěrem pro montáž a vyztužování modulárních opěrných konstrukcí s delšími rozpětími, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Pryžová vložka MT-RI Pryžová vložka upevňovaná pomocí příchytek, pro snižování hluku v nosných konstrukcích vytápěcích, větracích a klimatizačních instalací
Modulární deska MT-P-M OC Modulární deska pro montáž modulárních konstrukcí na konstrukční ocel bez potřeby přímého upevňování
Masivní patní deska MT-B-GL O4C OC Patní spojka pro ukotvování 3D masivních nosníkových konstrukcí MT-90 do betonu ve venkovních prostředích s nízkým až středním stupněm znečištění (C3)
Zpět na produkty ()
Porovnat
Produkty ()
Pokračovat s přihlášením
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku