Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Vhodné pro montážní nosníky a konzoly MQ
  • Snadno použitelný díl
  • Ideální pro konzoly a montážní nosníky MQ
Použití
  • Upevňování nosníků a konzol na stěny, stropy nebo podlahy
  • Použití s nosníky nebo konzolami pomocí nosníkových a pružinových matic
  • Kotvení montážních nosníků

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora