Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Pevná patní deska pro přenos vysoké zátěže
  • Zvýšená nosnost díky spojovací hlavě přivařené po celém obvodu
  • Třídy zatížení a nosnosti odpovídají potrubním objímkám Hilti.
Použití
  • Montáž pevných bodů s nízkým zatížením pro potrubí vystavené tepelné dilataci
  • Masivní patní deska pro jednobodové upevnění potrubí

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora