Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Navrženo pro jednoduchost, kompaktnost a časovou úspornost
  • Univerzální – jeden spojovací prvek pro všechny podpěry nosníků MQ
  • Spojovací čep schválený podle ETA
  • Po stlačení, otočení a správném dotažení zajišťuje bezpečné uchycení
  • Viditelná požární značka pro snadnější rozpoznávání dílů s požární zkouškou
Použití
  • Masivní připojování úhelníků k nosníkům
  • Spojení vyžadující požární schválení podle ETA
  • Konstrukce z polouzavřených rámů/příčníků
  • Spojování podpěr nosníků a konstrukčních prvků
  • Jednodílný upínací prvek nahrazuje matici s pružinou, šroub a podložku pro rychlou montáž

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora