Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Navrženo k rychlejšímu a snazšímu upevnění modulárních podpěrných systémů řady MQ
  • Vysoká únosnost – navrženo k optimálnímu přenosu seizmického zatížení
  • Závitovou tyč lze snadno zasunout do spojky a zajistit ji utažením matice
  • Nastavení úhlu +/- 15 stupňů
Použití
  • Montáže podpěr trubek, kabelových žlabů a vzduchotechnických potrubí v seizmicky relevantních oblastech
  • Montáž seizmických podpěr pomocí závitových tyčí v aplikacích využívajících trapézové konstrukce

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora