Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Navrženo k rychlejšímu a snazšímu upevnění modulárních podpěrných systémů řady MQ
  • Maximální flexibilita montáže díky možnosti nastavení úhlu
  • Jednoduché připojení MQN k modulárním podpěrným systémům MQ pro střední seizmické zatížení
  • Vysoká únosnost – navrženo k optimálnímu přenosu seizmického zatížení
  • Montážní otvory ve dvou velikostech, aby bylo možné použít nejvhodnější kotvu
Použití
  • Montáže podpěr trubek, kabelových žlabů a vzduchotechnických potrubí v seizmicky relevantních oblastech
  • Montáž seizmických konzol s modulárními nosníky systému MQ pro široké spektrum seizmických aplikací

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora