Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Univerzální a všestranné použití – jediný systém potrubního uložení lze použít k pevnému, kluznému, vodicímu nebo volně stojícímu podepření v kombinaci s modulárními systémy Hilti, ocelovými nosníky či betonem
  • Rozsáhlá softwarová podpora – zjednodušení výpočtů pomocí nástrojů PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, knihoven BIM/CAD a různých zásuvných modulů
  • K dispozici jsou údaje o zatížení a dokumentace – návrh odpovídá požadavkům norem EN13480-3, Eurocode 3 a MSS-SP58 na součásti podpory potrubí
  • Rychlejší instalace na místě stavby – snadné přizpůsobení výšky a sklonu po upevnění potrubního uložení na místo
  • Širší škála možností upínání – použití nebo nepoužití různých vložek umožňuje upínat různé druhy trubek
Použití
  • Upevňování trubek k ocelovým nosníkům, betonu nebo k modulárním podpěrným systémům Hilti
  • Instalace trubek v pozemních průmyslových provozech, energetice, farmaceutických závodech, provozech z odvětví elektroniky či automobilového průmyslu
  • Hodí se pro aplikační teploty až 300 °C a tloušťku izolace až 220 mm
  • Doporučeno k použití v interiéru i exteriéru v prostředí s nízkým až středním znečištěním (C3)

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora