Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Dvourozměrná spojka – konstruovaná pro vysokou nosnost
  • Nastavitelné – lze snadno ustavit a měnit polohu podél podpěr nosníků
  • Kompatibilní se spojovacími čepy – k mnohem rychlejší montáži s možným přizpůsobením
Použití
  • Spojení dvou podpěr nosníků MQ ve stejné rovině
  • Kompatibilní s několika MQ nosníky
  • Doporučeno k použití v suchém prostředí uvnitř

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora