Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Flexibilita – možnost provádět mnoho různých aplikací pomocí několika málo dílů
  • Snadnější a bezpečnější připevnění pod úhlem menším než 45°
Použití
  • Připevnění podpěr nosníků k různým podkladovým materiálům
  • Výkyvné upevnění nosníků MQ do betonu
  • Doporučeno k použití v suchém vnitřním prostředí

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora