Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Lze použít pro křížové posuvné instalace
  • Třídy zatížení a nosnosti odpovídají potrubním objímkám Hilti
  • Pro všechny typy MQ nosníků
  • Lze nastavit polohu a snadno přizpůsobit podél podpěr nosníků
  • Vhodné pro svislé instalace na nosníky MQ
Použití
  • Montáž potrubí podléhajícího tepelnému prodloužení a zkrácení

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora