Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Nastavitelné – lze snadno ustavit a měnit polohu podél nosníků
  • Kompatibilní se spojovacími čepy s tlačítky MQN-C HDG Plus – pro mnohem rychlejší, přizpůsobitelnou montáž
  • Rychlé prodloužení montážních nosníků
  • Snadná manipulace
  • Možnost předmontáže spojovacího čepu MQN HDG plus
Použití
  • Spojení dvou MQ nosníků k sobě
  • Kompatibilní s několika MQ nosníky

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora