Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Potrubí lze montovat blíž k podkladovému materiálu
  • Snazší nastavení výšky
  • Vhodné k montáži na šikmá potrubí
  • Snazší sestavování a montáž
Použití
  • K použití v kombinaci s potrubními objímkami s pevnými body MFP-PC
  • Lze použít jako pevný bod chladicího potrubí pomocí potrubních objímek MFP-KF
  • Uvedené hodnoty zatížení platí pouze při použití kotev Hilti HST a HUS
  • Určeno k použití v aplikacích s omezeným prostorem na instalaci

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora