Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Vhodné k zavěšeným instalacím i nastojato
  • Třídy zatížení a nosnosti odpovídají potrubním objímkám Hilti
  • Vyztužená patní deska vhodná k montáži modulárního podpěrného systému MQ
  • Hladký valivý pohyb po vodicím žlábku s povrchovou úpravou oběma směry v podélné ose potrubí
  • Odolnost proti vysokým teplotám až do 300 °C – žádné plastové díly
Použití
  • Montáž potrubí podléhajícího tepelnému prodloužení a zkrácení
  • Jednobodové upevnění potrubí nebo v kombinaci s modulárními podpěrnými systémy
  • Doporučeno k používání ve venkovním i vnitřním, mírně korozivním prostředí

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora