Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Nastavitelný úhel vzpěr a otočná patní deska – pomáhá předcházet provrtání výztuže
  • Je potřeba jediná velikost kotvy
  • Snazší sestavování a montáž
  • Navrženo pro snadnější přestavbu
  • Navrženo ke snadnější dodatečné instalaci
Použití
  • Lze použít v kombinaci s potrubními objímkami s pevnými body MFP-PC
  • Lze použít v kombinaci s objímkami chladírenského potrubí MFP-KF
  • Uvedené hodnoty zatížení platí pouze při použití kotev Hilti HST a HUS
  • Určeno k použití v aplikacích s potrubím do 2000 mm od podkladového materiálu
  • Určeno k použití v případě, že směr působení síly není znám nebo se posunuje

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora