Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Snazší sestavování a montáž
  • Otočná patní deska – pomáhá vyhnout se provrtání výztuže
  • Nutná jedna velikost kotvy
  • Zvuková izolace – kontrola dle normy DIN 4109
  • Zvuková izolace – kontrola dle normy DIN 4109
Použití
  • Lze použít v kombinaci s objímkami potrubí s pevnými body MFP-PC
  • Uvedené hodnoty zatížení platí pouze při použití kotev Hilti HST a HUS
  • Určeno k použití v aplikacích s potrubím do 500 mm od podkladového materiálu
  • Určeno k použití v případě, že směr působení síly není znám nebo se posunuje

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora