Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Potrubí lze montovat blíž k podkladovému materiálu
  • Lze upevnit pomocí podélných a příčných kotevních otvorů
  • Snazší sestavování a montáž
  • Navrženo ke snadnější dodatečné instalaci
  • Zvuková izolace – kontrola dle normy DIN 4109
Použití
  • Lze použít v kombinaci se objímkami potrubí s pevnými body MFP-PC
  • Uvedené hodnoty zatížení platí pouze při použití kotev Hilti HST a HUS
  • Určeno k použití v aplikacích s omezeným prostorem na instalaci

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora