Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Lze nasadit do hlavně strojů BX/GX/DX pro snadnou manipulaci při osazování
  • zavedeno v UL
  • K dispozici je verze se zpomalovači hoření
  • Snadné vkládání kabelů
  • Osazování prakticky bez prachu
Použití
  • Připevňování el. kabelů k základnímu materiálu
  • Typický rozestup mezi kabelovými příchytkami se pohybuje mezi 50 cm a 100 cm – je třeba brát v potaz zatížení a tuhost kabelu
  • Typický rozestup mezi prvky kotvení se běžně pohybuje mezi 30 cm a 100 cm – je třeba vzít v potaz zatížení a tuhost kabelu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora