Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Pružnost – realizujte řadu různých aplikací pomocí několika málo dílů
  • Kompatibilní se spojovacími čepy s tlačítky MQN-C – pro mnohem rychlejší, přizpůsobitelnou montáž
  • Snadnější a bezpečnější připevnění pod úhlem menším než 45 stupňů
  • Nastavitelný úhel +/- 15 stupňů
Použití
  • Připevnění podpěr nosníků k různým podkladovým materiálům pod úhlem

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora