Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Univerzální – realizujte řadu různých řešení pomocí pouze několika dílů
  • Nastavitelné – lze snadno ustavit a měnit polohu podél podpěr nosníků
  • Kompatibilní se spojovacími čepy s tlačítky MQN-R – pro mnohem rychlejší, přizpůsobitelnou montáž
Použití
  • Připevnění podpěr nosníků k různým podkladovým materiálům
  • Spojení dvou MQ podpěr nosníků k sobě
  • Kompatibilní s několika MQ podpěrami nosníků

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora