Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Extrémně rychlá montáž díky unikátní zásuvné funkce
  • Při správné instalaci je jednoduchá, kompaktní a časově úsporná
  • Po stlačení a dotažení zajišťuje bezpečnější uchycení
  • Univerzální použití: jeden spojovací čep pro všechny spojky a nosníky MQ
  • Malé otvory pro vizuální kontrolu polohy matice
Použití
  • Doporučeno pro připojování úhelníků k nosníkům
  • Rám ve tvaru U / konstrukce příčných nosníků
  • Jeden prvek pro spojování nosníků a konstrukčních prvků
  • Navrženo pro dlouhou životnost ve venkovním prostředí
  • Ke spojení všech MQ konzol, úhelníků a patek k libovolnému profilu MQ

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora