Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Univerzální – realizujte řadu různých aplikací pomocí několika málo dílů
  • Nastavitelné – lze snadno ustavit a měnit polohu podél podpěr nosníků
  • Kompatibilní se spojovacími čepy s tlačítky MQN-C HDG Plus – pro mnohem rychlejší, přizpůsobitelnou montáž
  • Snadné osazení
Použití
  • Spojení dvou MQ podpěr nosníků k sobě
  • Kompatibilní s několika MQ podpěrami nosníků

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora