Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Nastavitelné – lze snadno ustavit a měnit polohu podél nosníků
  • Skrze protáhlé otvory nosníkové spojky MQV 72 lze spojovat závitové tyče
  • Kompatibilní se spojovacími čepy s tlačítky – pro mnohem rychlejší, přizpůsobitelnou montáž
  • Pro závitové tyče / šrouby v protáhlých otvorech
Použití
  • Spojení dvou MQ nosníků k sobě
  • Kompatibilní s několika MQ nosníky
  • Doporučeno k použití v suchém prostředí uvnitř

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora