Hilti

Benefity

Zvyšte důvěru v požární bezpečnost ve své budově

Neúspěšné kontroly a odpovědnost za incidenty spojené s požáry představují dvě významná rizika související s neadekvátním řízením protipožárních systémů. Software Firestop Documentation Manager je navržen tak, aby vám poskytoval efektivní a použitelnou metodu zajišťující, že budete mít záznamy o své instalaci vždy aktuální.

Okamžité přehledy usnadňující připravenost na kontroly

Software dokáže generovat zprávy zahrnující informace o řešení, související schvalovací dokumentaci, fotografie před/po protipožárním řešení, výkresy s anotacemi a ověření instalace.

Efektivní navigace pomocí výkresů budovy

Navrhujte instalace, úpravy i dodatečnou montáž pro jakýkoli protipožární systém na základě digitálních výkresů, usnadněte si vyhledávání konkrétních protipožárních prvků kdekoli v budově. Každou instalaci je možné označit jedinečným identifikátorem pomocí štítků s QR kódem (k dispozici samostatně)

Přístup k informacím v reálném čase zajišťuje transparentnost spolupráce

Firestop Documentation Manager nabízí mobilní aplikaci a počítačový program s propojením prostřednictvím automatické synchronizace z cloudu. Usnadňuje tak plánování a správu protipožárních instalací vašeho objektu ve shodě s předpisy, ať už jste kdekoli.

Váš jediný centralizovaný zdroj pro veškerou správu protipožárních systémů

Firestop Documentation Manager funguje s protipožárními systémy jakéhokoli výrobce. Umožňuje tak uchovávat údaje o všech instalacích na jediném místě a v konzistentním formátu.

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením