Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Snadná instalace – bez potřeby elektrického nářadí
  • Snadná údržba a dodatečná instalace kabelů
  • Hospodárná instalace – protipožární tvarovky se dodávají předem konzervované a připravené k okamžitému použití
  • Bez vláken, halogenů a rozpouštědel
  • Prakticky bezprašné (v závislosti na metodě instalace)
Použití
  • Dočasné nebo trvalé pasivní protipožární utěsnění okolí kabelů, kabelových svazků a kabelových žlabů v otvorech ve stěnách a podlahách
  • Protipožární prostupy pro kabely, kabelové svazky a kabelové žlaby
  • Protipožární prostupy pro vedení a svazky vedení
  • Protipožární prostupy pro koaxiální kabely
  • Optimální pro místnosti, kde je vyžadováno bezprašné ovzduší, a do prostor vyžadujících časté výměny, jako jsou serverovny, laboratoře a nemocnice

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora