Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
 • Až 4× rychlejší než běžné vytlačovací lepicí hmoty – díky aplikaci ve dvou krocích bez čištění, nižší kotevní hloubce, menším průměrům a možnosti okamžitého zatížení ušetříte čas u každého kotvení.
 • Ještě snazší bezpečná instalace – patrona HUS4-MAX nabízí stejnou únosnost v tahu jako běžné lepicí hmoty a zajišťuje vyšší pevnost bez ohledu na typ zatížení, stav otvoru, typ vrtání a teplotu.
 • Certifikace – ETA (EAD 330232) se seizmickou klasifikací; požární odolnost.
 • Upevňovací šroub můžete upravit nebo vyjmout i po použití patrony – stejný otvor můžete použít znovu, stačí přidat další kapsli s lepicí hmotou.
Použití
 • Kotvení nosných patních desek do betonu pomocí upevňovacích šroubů HUS4 (velikosti 10–16).
 • Bezpečné kotvení ocelových konstrukcí, plošin, schodišť, balkónů a průmyslových zařízení do betonu pomocí upevňovacích šroubů HUS4.
 • K dispozici jsou technické údaje o kotvení do litých podlah a v zónách s požadavkem na vodotěsnost (WHG).

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Kotvení pomocí šroubu HUS

Mechanická a lepená kotva dohromady?

Ano, jde to!

Vybrat vhodnou kotvu pro konkrétní situaci na stavbě či v projektu může být vzhledem k velké rozmanitosti kotevních systémů velmi těžké. Existují dva primární typy kotev - mechanické a lepené. Univerzálně nelze konstatovat, který systém je lepší, protože vhodný prvek by měl být vždy vybrán pro konkrétní stavbu a konkrétní situaci.

Co ale spojit výhody obou principů dohromady? Představujeme vám novou kotvu Hilti HUS4-MAX.

Hlavní výhody HUS4

Velké proměny se dočkal samotný šroub do betonu HUS, který je nyní ve vylepšené verzi HUS4. Oproti tradičním průvlekovým kotvám má šroub do betonu několik výhod:

Logo šroubováku

Velmi jednoduchá a rychlá montáž

Rychlé osazení pomocí rázového utahováku bez nutnosti čistit kotevní otvor. Kvalitní osazení zajistí plné dotažení (není potřeba konkrétní utahovací moment).

Logo šroubu

Univerzální použití

Díky třem typům hlav šroubu (šestihranná, zapuštěná, závit) si vždy můžete vybrat ten správný šroub pro váš projekt.

Logo trojúhelník

Nízké okrajové vzdálenosti

S HUS šrouby je do betonu vnášeno minimální dodatečné napětí. Díky tomu je možné kotvit velmi blízko okraje betonu a minimální kotvicí vzdálenosti jsou nyní skutečně minimální.

Porovnání průvlekových kotev se šrouby HUS

Kotva HST

Průvleková rozpěrná kotva

 • Nutnost dodržovat utahovací momenty
 • Obtížná demontáž
 • Velká variabilita
 • Různé varianty pro trhlinový a netrhlinový beton
 • Vytváří napětí v betonu
 • Povinné čištění otvorů (s výjimkou kotvy Hilti HST3)
Kotvy HUS4

HUS šroub

 • Nevyžaduje konkrétní utahovací moment
 • Opakovaně použitelné, snadno demontovatelné
 • Estetické zakončení hlavy
 • Vhodné pro trhlinový i netrhlinový beton
 • Minimální napětí v betonu - lepší okrajové vzdálenosti
 • Bez nutnosti čištění otvoru
Načítání
Kotvení pomocí HUS4-MAX

Mechanika i chemie

Výhody obou typů kotev v jednom systému

Kombinace mechanické kotvy HUS4 a lepidla (patrony) dala vzniknout hybridnímu systému HUS4-MAX s celou řadou vlastností, které s sebou nesou výhody obou typů kotvení:

 • Velmi rychlá montáž - možnost okamžitého plného zatížení
 • Nižší okrajové vzdálenosti
 • Možnost opakované montáže a demontáže
 • Různé typy hlav
 • Kotevní otvor utěsněný lepidlem
 • Přesné dávkování lepidla - není nutné čistit kotevní otvor

 

Kotvení pomocí HUS4-MAX

Jak to funguje?

Princip přenosu zatížení je u HUS4-MAX na mechanickém zámku, tření a chemickém zámku, který vznikne tím, že pryskyřice zvýší plochu mechanického zámku tvořeného zářezy ve stěně otvoru. Díky tomu lze uvažovat vysokou kvalitu všech aspektů upevnění (soudržnosti), vyřezaného závitu i tření, které jsou doplněny o ideální množství polymerních materiálů pro pokrytí nepřesně vyvrtaných otvorů.

Výraznou výhodou je i možnost demontáže a opětného osazení šroubu do betonu do stejného kotevního otvoru. V druhém případě již není třeba používat chemickou patronu. Šroub je možné osadit do závitu vytvořeného během původního kotvení.

HUS4

Využití mechanické kotvy

 • Vytvoření optimálního závitu pro tvarový zámek v betonu a aktivace chemické kotvy
 • Zvýšení odolnosti až o 40 % u samotné kotvy oproti tradičnímu šroubu do betonu (mechanická kotva)
 • Pro většinu použití limitem pouze pevnost betonu
 • HUS4-MAX umožňuje jednoduchou a rychlou montáž
 • Uzavřený kotevní otvor proti vodě - zvýšení životnosti spoje
HUS4-MAX

Využití lepené kotvy

 • Přenos zatížení přímo z kotevního šroubu do betonu
 • Vysoce robustní a odolný systém pro specifické podmínky na stavbě, omezení chyb osazení (není třeba čištění otvoru, ani momentový klíč)
 • Až o 20 % vyšší odolnost oproti tradičním lepeným kotvám se stejnou kotevní hloubkou
 • Možnost zatížení ihned po osazení
 • Nastavitelná výška a možnost kotevní šroub vyšroubovat (odstranit)
 • O 70 % rychlejší montáž, než u tradičních lepených kotev
 • Možnost redukovat celkové náklady až o 35 %
 • Posouzeno dle evropských předpisů EAD a TR75

V praxi je možné toto řešení použít na střední až těžká zatížení, pro rozměry kotevních šroubů od M10 do M16, například kotvení doplňkových konstrukcí, zábradlí, plošin, přístřešků, zařízení a podobně.

Posouzení této nové technologie navazuje na ČSN EN 1992-4 (Navrhování kotev do betonu). Přitom je také využit předpis vydaný EOTA – TR 075, který koordinuje metodiku návrhu v jejích obecných aspektech, avšak technicky také vychází z ČSN EN 1992-4, aby upřesnil možnost kombinace lepené a mechanické kotvy. Z hlediska produktové certifikace je k dispozici Evropské posouzení ETA dle metodiky EAD 332795. 

Pokračovat s přihlášením
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku