Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jediném kroku
  • Rychlý a robustní hrot vrtáku
  • Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
  • Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
  • Plochá hlava pro nízký profil
Použití
  • Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s mezilehlými izolačními vrstvami nebo bez nich
  • Připevňování kovů k sobě
  • Upevnění plechu na ocel válcovanou za studena

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora