Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Extra dlouhá plastová hmoždinka – vhodná k překonání vrstev omítky silných až 30 mm
  • Vhodné pro duté stěny – při osazování do dutých materiálů a dvojitého sádrokartonového záklopu vytváří hmoždinka „uzel“.
  • Spolehlivější instalace – hmoždinky Hilti HUD-L jsou navrženy tak, aby nehrozil průnik šroubu skrz hmoždinku ani jeho vytažení z hmoždinky
  • Snazší použití – díky expanzi hrotu ve čtyřech směrech se minimalizuje protáčení, hmoždinka drží bezpečně v otvoru
  • Určeno k použití se standardními šrouby – s těmito plastovými hmoždinkami můžete použít komerčně dostupné šrouby (prodávají se samostatně, potřebné rozměry šroubů najdete v technickém listu)
Použití
  • Renovace na silných vrstvách omítky a na oboustranně plátovaných sádrokartonových vrstvách, například při montáži krycích lišt, rozvodných krabic, kabelů, vypínačů světel, světel, konzol, značek, regálů, vodovodních armatur, nástěnných konzol atd.
  • Extra dlouhá plastová kotva k provádění oprav a renovací nebo k instalaci sádrokartonu

Technické údaje

Konzultace a podpora