Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Nenarušuje vzhled pohledových betonů po demontáži bednění
  • Umožňuje rychlé a snadné usazení bednění k betonové patě
  • Dobré umístění na nerovných površích
  • Snadné spojení s betonem díky velkým otvorům
  • Distanční díly pro bednění zůstávají stěží viditelné nebo zcela skryté v betonu po odstranění bednění
Použití
  • Usazení bednění k betonové patě

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora