Hilti

Vlastnosti a použití

Uzavírací talíř D 8-FV VS #386969
Vlastnosti
  • Speciální osazovací nástroj a kotva spolupracují jedinečným způsobem a vytvářejí to, co je pravděpodobně nejjednodušším kotevním systémem se šroubem na trhu
  • Snadno použitelné a udržuje nízké náklady na zásoby – pouze jedna délka kotvy pro všechny aplikace
  • Značky kotevních talířů na fasádě jsou minulostí díky nízké hodnotě bodového prostupu tepla D 8-FV – nejnižší ve své třídě
  • Správnou instalaci lze ověřit vizuální kontrolou
  • Vhodné k použití na kompenzačních vrstvách s tloušťkou 0–110 mm
Použití
  • Upevňování expandovaného polystyrénu a minerální vlny o tloušťce 100 až 360 mm
  • Univerzální řešení pro beton a plné nebo komůrkové cihly (kategorie A, B, C, D a E)
  • Nové budovy, renovace a modernizace

Dokumenty a videa

Uzavírací talíř D 8-FV VS #386969

Konzultace a podpora