Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Vhodné pro dynamické namáhání podléhající únavě a šokovému zatížení
  • Vysoké zatížení v betonu s trhlinami a pro seizmické aplikace v souladu se schválením ETA C2
  • S HIT HY200 není potřeba čistit otvor (nad 5 °C / 41 °F)
  • Optimální přenos zatížení prostřednictvím speciální podložky a výplně prostoru mezi dříkem kotvy a kotevní deskou
  • Profesionální software a služby pro návrh kotvení s únavovým zatížením
Použití
  • Masivní kotvení pro dynamické zatížení v betonu s trhlinami a bez trhlin (např. roboty, strojní zařízení, jeřáby, výtahy)
  • Seizmicky odolné kotvení
  • Masivní kotvení pro dynamické zatížení v betonu s trhlinami (např. roboty, strojní zařízení, jeřáby, výtahy)

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora