Hilti

Vlastnosti a použití

Kontejner na zachycení prachu TE DRS-4/6 #2268004
Vlastnosti
  • Náhradní díly pro úspornou údržbu – vyměňte pouze opotřebovaný nebo poškozený díl, nikoli celý systém odsávání prachu
  • Přizpůsobení TE DRS 4/6 pro konkrétní aplikace nebo pracovní polohy
Použití
  • Volitelné díly a náhradní díly pro použití se systémem odsávání prachu TE DRS 4/6

Konzultace a podpora