Hilti

Vlastnosti a použití

Silový kabel PRCD 230V #2346086
Vlastnosti
  • Bezpečnější pracoviště – PRCD poskytují základní ochranu před úrazem elektrickým proudem
Použití
  • Přeruší napájení nářadí v případě potenciálně nebezpečné poruchy elektrického obvodu
  • Vyžaduje se při napájení více než jednoho nástroje nebo zařízení z přenosné napájecí stanice B 3600.
  • Mezi prvním a druhým zařízením/nástrojem by měl být použit jeden PRCD, pokud je zařízení připojeno k druhému zařízení (např. TE 50 je napájen z vysavače)
  • Rozdělovač s PRCD lze použít k napájení dvou nezávislých zařízení/nástrojů (tj. 2 TE 3000 vedle sebe)

Konzultace a podpora