Pěny

Samoexpanzní polyuretanová pěnová těsnění. Vyplní, utěsní a izoluje vytvořením odolného, vzduchotěsného a vodotěsného spoje u většiny stavebních subtrátů

Samoexpanzní polyuretanová pěnová těsnění. Vyplní, utěsní a izoluje vytvořením odolného, vzduchotěsného a vodotěsného spoje u většiny stavebních subtrátů